Цюрупинська районна державна адміністрація відділ освіти
Скачать 298.4 Kb.
НазваниеЦюрупинська районна державна адміністрація відділ освіти
страница1/2
Дата публикации15.11.2013
Размер298.4 Kb.
ТипДокументы
5-bal.ru > Авто-ремонт > Документы
  1   2
ЦЮРУПИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
від 24.01.2012 року протокол 1 /1
Про роботу відділу освіти, навчальних закладів,

освітніх установ у 2011 році, визначення

пріоритетних напрямків освітньої діяльності в 2012 році
Заслухавши і обговоривши доповідь начальника відділу освіти Цюрупинської райдержадміністрації, членів колегії, педагогічних працівників, представників профспілкових організацій, лідерів учнівської та батьківської громадськості, колегія відзначає, що відділом освіти, керівниками і педагогічними колективами навчальних закладів, освітніх установ району проводилася робота з виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових документів, спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі.

Колегія констатує, що у 2011 році було вжито дієвих заходів щодо розвитку та поліпшення якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти:

 • прийнято районні програми: «Розвиток дошкільної освіти на 2011-2016 р.р.», «Шкільний автобус – 2011-2012 р.р.», «Інформатизації навчальних закладів на 2011-2015 р.р.», «Обдарованість – 2-11-2015 роки», «Розвиток мережі навчальних закладів на 2011-2012 роки»;

 • продовжено реалізацію районних програм: «Інклюзивна освіта на 2010-2012 роки», «Вчитель», «Розвиток позашкільних закладів на 2009-2012 роки»;

 • забезпечено реалізацію Державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», програми розвитку старшого дошкільного віку «Впевнений старт», для чого розширено діяльність асоціацій, творчих груп, відкрито додаткову групу для дітей у Костогризівському ДНЗ, сформовано логопедичні групи на базі Цюрупинського ДНЗ № 6, Великокопанівського ДНЗ;

 • не допущено скорочення мережі навчальних закладів: зросла до 76,4% кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, до 100% - п’ятирічного віку, 80% школярів охоплено позаурочними видами творчої діяльності, набуло поширення форм індивідуального та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами;

 • створено онлайн-ресурсний центр інформаційних технологій та самоосвіти вчителів, засобами якого організовано навчання вчителів у між атестаційний період; продовжено діяльність інших ресурсних Центрів та їх філій;

 • проведено державну атестацію Ювілейнівського та Новомаячківського ДНЗ № 1 – на достатньому рівні, Цюрупинських спеціалізованих шкіл № 2,4 – з візнакою, Костогризівської ЗОШ – на достатньому рівні;

 • відкрито координаційний центр на громадських засадах з питань туризму (Раденська ЗОШ), районний центр військово-патріотичної роботи (Костогризвіська ЗОШ);

 • на базі Цюрупинської спеціалізованої школи № 4 відкрито Базовий навчальний заклад ХНТУ;

 • затверджено Програми розвитку Брилівської, Тарасівської ЗОШ, Цюрупинських спеціалізованих шкіл № 2,4.

З метою удосконалення професійної діяльності вчителів, управлінської діяльності керівників продовжено організацію педагогічного стажування за кордоном, залучення педагогів до реалізації міжнародних проектів і програм, написання методичних і навчальних посібників, зошитів з друкованою основою, укладання авторських програм елективних і дистанційних курсів. Завдяки проекту «Урок ХХІ століття» висвітлено перспективний педагогічний досвід вчителів. Уперше методисти стали учасниками всеукраїнського фестивалю методичних інновацій.

Посилилася співпраця з недержавними громадськими організаціями, фондами, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, районним центром зайнятості, управлінням юстиції, органами місцевого самоврядування. Завдяки інтеграції зусиль керівного складу навчальних закладів, відділу освіти та районного комітету профспілки працівників освіти укладено Угоду про спільну діяльність на наступні роки, наслідком чого стало прийняття управлінського рішення про встановлення у листопаді-грудні 2011 року стимулюючої доплати 138 вчителям (16,8% від загальної кількості) за результатами системного використання ІКТ й успішної роботи з обдарованими учнями та виділення 0,3% на культурно-масову роботу.

Усі навчальні заклади були якісно підготовлені до початку нового 2011/2012 навчального року та осінньо-зимового опалювального сезону. Учні шкіл забезпечуються якісним харчуванням (100% виконання норм харчування), підвозом до навчальних закладів. Вдалося підвищити з 75 до 91% виконання норм харчування в дошкільних навчальних закладах. У 2011 році вдалося залучити інвестиції на загальну суму 271,3 тис. грн., з них 232,8 тис. грн. – Державна програма «Питна вода» (Брилівська ЗОШ), 38,5 тис. грн. – волонтер Корпусу Миру (Виноградівська ЗОШ, комп’ютерна техніка, обладнання кабінету).

У 2012 році діяльність відділу освіти, педагогічних колективів, методичної установи необхідно спрямувати на інноваційний розвиток та підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

 • розвитку міжшкільних форм здобуття освіти

 • забезпечення додаткових освітніх послуг

 • організації професійної орієнтації випускників

 • реалізація нового Державного стандарту початкової освіти

 • створення умов для реалізації з 2015 року Державного стандарту базової середньої освіти

 • забезпечення морального виховання, впровадження ідеї толерантності в молодіжному середовищі

 • широке впровадження ІК-технологій

 • удосконалення змісту дошкільної освіти

 • розширення послуг інклюзивної освіти

 • розвитку здоров’язберігаючого середовища дитини

 • розвитку альтернативних форм професійної підготовки вчителів у міжатестаційний період

 • сприяння інноваційній діяльності навчальних закладів.


Враховуючи зазначене вище та з метою подальшого розвитку освітньої галузі району Колегія

ВИРІШИЛА:


 1. Завідуючим дошкільними навчальними закладами:

  1. забезпечити на підставі існуючих Концепцій розробку Програм розвитку дошкільних навчальних закладів на 2012 – 2017 р.р. та надати їх на затвердження Колегією відділу освіти після широко обговорення педагогічними, учнівськими та батьківськими колективами

упродовж ІІ семестру 2011/2012 н. р.

  1. забезпечити підключення навчальних закладів до мережі Інтернет та поступове впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

упродовж 2012 р.

  1. активізувати діяльність Консультативних центрів для батьків або осіб, що їх замінюють, батьківських комітетів, забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо обов’язковості дошкільної освіти для дітей старшого шкільного віку та можливих форм її здобуття.

Лютий – квітень 2012 р.

  1. забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів, оприлюднення на конференціях та інших заходах за участю батьків.

Упродовж року

 1. Директорам позашкільних навчальних закладів:

  1. вжити заходів щодо збереження в 2012 році мережі гуртків, секцій, клубів тощо;

  2. впровадити додаткові освітні послуги з метою підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою, за потреби внести зміни до Статутних документів;

  3. забезпечити охоплення дітей-інвалідів, дітей з категорійних родин безкоштовними послугами позашкільних видів діяльності;

  4. сприяти залученню відповідно до чинного законодавства позабюджетних коштів шляхом участі в конкурсах грантів, спонсорської допомоги, налагодження співпраці з благодійними та творчими фондами.

Упродовж року


 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. забезпечити розробку Програм розвитку шкіл на 2012 – 2017 р.р. та надати їх на затвердження Колегією відділу освіти після широко обговорення педагогічними, учнівськими та батьківськими колективами

упродовж ІІ семестру 2011/2012 н. р.

  1. забезпечити функціонування оптимальної мережі класів, ГПД, гурткової роботи, ЛФК з урахуванням демографічних змін, варіативності навчання. Проекти мережі класів, груп на 2012/2013 н.р. надати до відділу освіти не пізніше 01 лютого 2012 року;

  2. вжити заходів щодо переведення загальноосвітніх навчальних закладів з 01.09.2012 року на режим роботи в одну зміну;

  3. завершити до 15.09.2012 р. обладнання шкільних роздягалень для учнів (Козачелагерська, Новомаячківська, Тарасівська, Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст.., Цюрупинська гімназія, Цюрупинська спеціалізована школа № 4);

  4. активізувати співпрацю з місцевими органами самоврядування, місцевими представниками правоохоронних органів та іншими службами з питання попередження бездоглядності підлітків, попередження негативних проявів поведінки в молодіжному середовищі, підвищення батьківської відповідальності за виховання неповнолітніх дітей, не допускати формалізму в організації правової роботи з учасниками навчально-виховного процесу, а також при складанні та поданні в державні служби та відділ освіти статистичних даних;

упродовж року

  1. сприяти подальшому розвитку міжшкільних форм навчання, діяльності Рад освітніх округів

упродовж року

  1. вжити заходів щодо стовідсоткового оволодіння педагогами, іншими спеціалістами інформаційно-комунікаційними технологіями, активізувати їх використання в управлінській діяльності;

ІІ семестр 2011/2012 н.р.

  1. забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів, оприлюднення на конференціях та інших заходах за участю батьків.

Упродовж року

4. КУ «Цюрупинський районний методичний кабінет» Цюрупинської районної ради:

  1. внести зміни в плани проведення районних предметних семінарів для вчителів

 • початкової школи з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • інформатики, щодо основ психології та методики навчання молодших школярів;

 • іноземної мови, що викладають в 1-4 класах і не є за дипломом спеціалістами рівня «початкова школа та викладання іноземної» з питань вікової психології молодших школярів.

Упродовж ІІ семестру 2011/2012 н.р.

  1. розробити Заходи щодо реалізації Державної цільової програми «Шкільна бібліотека»

вересень 2012 р.

  1. провести аналіз діючих всеукраїнських та обласних експериментів, скласти Заявку на участь шкіл, дошкільних навчальних закладів в інноваційній експериментальній діяльності у 2012 році, підготувати відповідний пакет документів

травень 2012 р.

  1. сприяти організації заходів щодо стовідсоткового оволодіння педагогічними працівниками, у тому числі ДНЗ, інформаційно-комунікаційними технологіями

упродовж 2012 р.

  1. організувати системне методичне навчання вихователів ДНЗ з питань організації роботи з дітьми 5-річного віку за діючими програмами розвитку дітей, у тому числі за програмою «Впевнений старт» та з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання

упродовж 2012 р.

  1. посилити методичний супровід викладання предметів природничо-математичного напряму з метою підвищення якості природничо-математичної освіти, широкомасштабного упровадження інформаційно-комунікаційних технологій

упродовж 2012 р.

  1. продовжити роботу з реалізації районних освітніх програм, спрямованих на розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

упродовж 2012 р.

5. Керівникам всіх навчальних закладів та освітніх установ інформувати відділ освіти про виконання наказу двічі протягом року: до 10 червня та 10 грудня 2012 р. 1. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціалістів відділу освіти відповідно до їх функціональних обов’язків: Антюшину О.М., Канівець Л.Б., Молчанова О.О., а також Іванову Л.А., головного бухгалтера централізованої бухгалтерії, Шкіндер Н.Д., старшого інженера-техніка.


Цюрупинська районна державна адміністрація

Відділ освіти
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
Від 24.01.2012 р. № 1/ 2
Про затвердження комплексних заходів

щодо підготовки та організованого початку

нового 2012/2013 навчального року та

осінньо-зимового опалювального сезону
Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» зі змінами, з метою забезпечення якісної та своєчасної підготовки закладів освіти Цюрупинського району до роботи в новому навчальному 2012/2013 році, та безперебійного функціонування в період осінньо-зимового опалювального сезону Колегія

ВИРІШИЛА:


 1. Створити комісію щодо підготовки та організованого початку нового 2012/2013 навчального року, осінньо-зимового опалювального сезону в складі:

Назаренко Л.М. – начальник відділу освіти Цюрупинської районної державної адміністрації, голова комісії

Антюшина О.М. – головний спеціаліст відділу освіти, заступник голови комісії

Шкіндер Н.Д. – старший інженер по технагляду, секретар комісії

Члени комісії:

Іванова Л.А. – головний бухгалтер відділу освіти

Молчанов О.О. – спеціаліст відділу освіти

Канівець Л.Б. – головний спеціаліст відділу освіти

Єнченко О.І. – завідув КУ «Районний методичний кабінет»

Басюк Н.О. – завідувач РПМПК

Альохіна С.В. – методист дошкільного виховання

Гуцева С.І. – методист з кадрових питань

Васильєва Н.В. – районний психолог

Сарницька В.О. – методист КУ «Районний методичний кабінет»

Охременко Л.О. – голова районної президії ПК (за згодою)

Лінецька О.Б. – санлікар РайСЕС (за згодою)

Калінін І.М. – начальник відділу МЧС та держпожнагляду


 1. Затвердити комплексні заходи (далі - Заходи) щодо підготовки та організованого початку нового 2012/2013 навчального року, осінньо-зимового опалювального сезону (Додаток 1)
 1. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району, КУ «Цюрупинський районний методичний кабінет» Цюрупинської районної ради:

  1. довести рішення Колегії відділу освіти до педагогічних колективів, батьківської громади; опрацювати відповідні заходи з урахуванням особливостей функціонування навчальних закладів;

до 15 лютого 2012 року

  1. забезпечити безумовне виконання районних комплексних Заходів щодо підготовки та організованого початку нового 2012/2013 навчального року (додаток 1) відповідно до зазначених термінів;

постійно

  1. інформувати голову комісії про хід виконання Заходів до 25 квітня, 15 червня поточного року письмово.

4. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.
Голова колегії Л.М. Назаренко

Секретар колегії О.В.Павлова
додаток 1 до рішення колегії

№ від 24.01. 2012 р

Комплексні Заходи відділу освіти

щодо підготовки організованого початку нового 2012/2013 навчального року
Заходи

Термін

Відповідальний


І

ІІ


ІІІ
Оптимізація мережі освітніх установ, організація навчально-виховного процесу

1. Організація медико-психолого-педагогічного обстеження дітей дошкільного віку в ДНЗ

2 Комплектація мережі навчальних закладів:

- первинна

- за підсумками 2011/12 навчального року
3. Контроль за організацією конкурсних робіт для учнів, що претендують на зарахування в класи шкіл нового типу.
4. Вивчити потреби батьків щодо комплектації групи подовженого дня, організації індивідуального навчання,

- первинна потреба

- за підсумками 2011/12 навчального року
5. Розгляд та погодження Робочих навчальних планів та педагогічного навантаження вчителів шкіл:

- проектів

- діючих варіантів
6. Розгляд та погодження розкладів навчальних занять у загальноосвітніх школах.
7. Здійснити завіз, розподіл і видачу підручників по школам.


8. Здійснити кадрове забезпечення навчальних закладів:

- молоді спеціалісти

- вакансії
9. Здійснити заявку на забезпечення зразками шкільної документації: журнали, особові справи, учнівські квитки, табеля
10. Організація підписки педагогічної преси на ІІ півріччя 2012 року:

- аналіз використання наявних видань вчителями, учнями

- підписка видань
11. Здійснення первинного обліку дітей, погодження списків навчального контингенту, поданого школами, дошкільними закладами:

- шкільного віку

- дошкільного віку
12. Проведення інструктивно-методичних нарад з керівниками навчальних закладів у межах освітніх округів.
13 Підготовка та проведення конференцій в межах освітніх округів.
14. Проведення роботи з батьками з питань інклюзивної освіти в межах освітніх округів
15. Огляд готовності навчальних закладів до нового навчального року, осінньо-зимового опалювального періоду

Науково-методична робота, дидактичне забезпечення

1. Складання проекту програми освітнього моніторингу якості освіти.

2. Складання планів роботи освітніх округів у 2012 році.
3. Складання проекту плану роботи районного методичного кабінету на новий навчальний рік, розробка структури навчально-методичної, науково-експериментальної роботи в районі загалом і в межах освітніх округів
4. Огляд бази предметних кабінетів, проект наказу про їх атестацію для оплати праці завідуючих.

5. Складання пропозицій до річного плану шкільних методичних кабінетів щодо участі педагогічних колективів у проведенні районних методичних заходів: семінарів, презентації досвіду, конференцій, майстер-класів тощо, узгодження їх з керівниками навчальних закладів.
6. Проведення засідань районних предметних циклових комісій

7. Підведення підсумків 4 етапу, розробка рекомендацій щодо реалізації 5 етапу обласної науково-методичної проблеми.
8. Підготовка та проведення щорічної серпневої конференції освітян району

9. Підсумки реалізації проекту «Урок ХХІ століття»
Виховна позакласна робота, зовнішні громадські, інформаційні зв’язки
1.Складання переліку районних виховних заходів за різними напрямками діяльності на 2012/13 навчального року.
2. Розробка та погодження мережі шкільних гуртків, клубів, секцій, об’єднань:

- проект

- діючий варіант
3. Складання пропозицій щодо спільної діяльності з позашкільними закладами, культурно-освітніми установами, службою у справах дітей, навчальними закладами обласного підпорядкування.
4. Розробка рекомендацій щодо проведення свята І вересня – Дня знань та Першого тематичного уроку.

Березень-травень

До 10.02
До 10.06
квітень

До 10.02.

До 10.06.


До 15.04

До 01.07
До 27.08

до вересня
Червень-серпень

ІІ квартал
Травень-червень

До 25.06

До 10.06
Березень

Червень
Березень-

Лютий-квітень
13-17 серпня
До 25.06


До 25.04
До 20.06

До 20.06


квітень
березень
до 20 червня


29 серпня
до 20.06

червень

до 15.04

до 01.07

Червень


До 20.08

Басюк Н.О.

Альохіна С.В.

Васильєва Н.В.

Спільна І.С.

Альохіна С.В.

Антюшина О.М.

Директори
Антюшина О.М.

Антюшина О.М.

Басюк Н.О.

директори

Антюшина О.М.

Єнченко О.І.

Методисти

директори
Назаренко Л.М.

Молчанов О.О.

директори

Назаренко Л.М.

Єнченко О.І.

Сарницька В.О.

директори
Назаренко Л.М.

Гуцева С.І.

директори
Назаренко Л.М.

Іванова Л.А.

директори

Іванова Л.А.

Сарницька В.О.

директори

Антюшина О.М.

Альохіна С.В.
Назаренко Л.М.

Спеціалісти

Єнченко О.І.

Голови Рад ОО

Басюк Н.О.

Спільна І.С.
Шкіндер Н.Д.

Полінець М.М.

Єнченко О.І.

Охременко І.А.

Васильєва Н.В.

Альохіна С.В.

Єнченко О.І.
Єнченко О.І.

Методисти


Єнченко О.І.

Методисти

Іванова Л.А.
Єнченко О.І.
Васильєва Н.В.


Єнченко О.І.

методисти

Єнченко О.І.


спеціалісти

Єнченко О.І.

Єнченко О.І.

Канівець Л.Б.

Бойко Л.І

Охременко І.А.
Канівець Л.Б.

Бойко Л.І.

керівники ПНЗ

Антюшина О.М.

Канівець Л.Б.

Єнченко О.І.

Канівець Л.Б.

Бойко Л.І.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Цюрупинська районна державна адміністрація відділ освіти iconМ. Гlямаров, «Сергокъалала район» муниципальный районна бекl
...

Цюрупинська районна державна адміністрація відділ освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О

Цюрупинська районна державна адміністрація відділ освіти iconУчебник для выбора учебника темы, которую в данное время изучает ребенок в школе
Нова програма, Міністерство освіти І науки України, Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ Ірпінь...


Учебный материал


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
5-bal.ru